• PL
  • EN
  • RU

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekty UE

Energoutil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

“Budowa instalacji do produkcji biogazu w miejscowości Nowa Wieś Ełcka.”

Projekt realizowany jest na terenie istniejącego zakładu, który mieści się w Nowej Wsi Ełckiej, przy ul. Ełckiej 1A, 19-300 Ełk.
W ramach projektu wybudowana zostanie instalacja do produkcji biogazu z urządzeniami pomocniczymi oraz kotłownia gazowa o mocy 5MWt brutto, w której produkowana będzie para wodna, kierowana dalej do istniejącego węzła kogeneracyjnego.
W wyniku zmiany źródła energii nastąpi zwiększenie wykorzystania mocy istniejącego węzła kogeneracyjnego oraz zwiększona zostanie sprawność instalacji. Surowcem wykorzystywanym do produkcji biogazu będą głownie odpady pochodzenia zwierzęcego.
Celem projektu jest:

  • zwiększenie wykorzystania posiadanych mocy w zakresie produkcji energii elektrycznej,
  • zwiększenie sprawności posiadanej w zakładzie instalacji kogeneracyjnej,
  • zwiększenie produkcji energii z OZE,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Łączny koszt inwestycji to ok. 36 mln zł netto.

Finansowanie:
przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 24 912 864.21 zł
oraz wkładem własnym w kwocie 10 682 026.79 zł.