• PL
  • EN
  • RU

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pszczoła Kwiat Tuja Ważka Agrest
Energia
z samej
natury

Profile naszej działalności:

Utylizacja odpadów

Przetwarzamy uboczne produkty pochodzenia zwierzęcegoy powstałe przy produkcji mięsa wieprzowego, wołowego oraz drobiu. Zajmujemy się też utylizacją padłych zwierząt hodowlanych oraz zabitych w zdarzeniach drogowych.

Energetyka cieplna

Jedną z korzyści jakie daje spalanie odpadów organicznych jest ciepło, które służy do ogrzewania.

Elektro energetyka

Pozostała część energii cieplnej w formie gorącej pary za pomocą silnika parowego i generatora przetwarzana jest na energię elektryczną. Energia ta odprowadzana jest do publicznej sieci energetycznej. Ponieważ produkowana jest z biopaliwa nazywamy ją tzw. zieloną energią.

Produkcja mączki mięsno-kostnej i tłuszczu

Odpady powstałe przy produkcji żywności bogate w białko, mikroelementy oraz tłuszcz przetwarzane są przez nasz zakład na mączkę mięsno-kostną i tłuszcz zwierzęcy.

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą:

"Budowa instalacji do produkcji biogazu w miejscowości Nowa Wieś Ełcka."

EU